Klinická psychológia

Poskytovanie psychologického, sociálneho a špecializovaného sociálneho poradenstva v zmysle potrieb maloletého klienta v rovine rodinného spektra. Priama psychologická a sociálno-výchovno-edukatívna činnosť s maloletým klientom a jeho rodinou, vrátane psychoterapie, socioterapie a meditačných techník. Dlhodobo cielené pozorovania a následné hodnotenie zmien u maloletého klienta a jeho rodiny. Vykonávanie činností zameraných na edukáciu členov rodiny a vzťahových osôb, psychohygienu, podporu v rovine racionálnej a emocionálnej, predchádzanie rizikového správania v rodinách, prevenciu, riešenie náročných situácií a sociálnu rehabilitáciu.

Žiadne dostupné termíny
Dostupne termíny
Kontakt - potvrdenie termínu
{{ message }}