Kontakt

Sme veľmi radi, že sme Vás zaujali, prípadne podnietili vo vás potrebu informovať sa bližšie. Kontaktovať nás môžete tromi spôsobmi. Prvým je pomocou rezervačného systému, ktorý nájdete na stránke. Druhou možnosťou je cez telefonický kontakt, ktorý môžete nájsť v spodnej časti stránky.  Tretia možnosť je prostreníctvom e-mailu.

O nás

Vitajte na našej web stránke. Sme rehabilitačné zariadenie, zamerané na deti a dospelých s neurologickými ochoreniami s cieľom edukovať a reedukovať ich k správnej koordinácii pohybov, zlepšeniu hrubej a jemnej motoriky, výcviku k samoobslužnosti a samostatnosti a k celkovému začleneniu do spoločnosti. Komplexnú starostlivosť zabezpečuje tím kvalifikovaných fyzioterapeutov pod vedením PhDr. Tünde Szádoczkej, špecialistky v odbore liečebná telesná výchova. ň Široký záber nášho tímu ako celku a zároveň úzka špecializácia našich fyzioterapeutov nám umožňuje riešiť rozsiahle spektrum zdravotných problémov pohybového aparátu našich klientov. Odborná znalosť našich fyzioterapeutov zaručuje vysokú kvalitu poskytovaných rehabilitačných služieb.  Profesionálny prístup, skúsenosti a hlavne spokojní klienti sú vizitkou nášho rehabilitačného centra.      PhDr. Katarína Karolová, PhD., riaditeľka PhDr. Tünde Szádoczká, fyzioterapeut, garant Bc. František Takáč, fyzioterapeut Mgr. Michal Juran, fyzioterapeut Mgr. Katarína Cevárová, fyzioterapeut PhDr. Gabriela Ručková, PhD., psychológ

Tím

Bc. František Takáč

Bc. František Takáč

PhDr. Katarína Karolová

PhDr. Katarína Karolová

Lenka Krištanová

Lenka Krištanová

Mgr. Katarína Cevárová

Mgr. Katarína Cevárová

Mgr. Michal Juran

Mgr. Michal Juran

Natália Kubovičová

Natália Kubovičová